Interim Management | Project Management | Advies

Operations

Het effectief en efficiënt inrichten en het beheerst laten verlopen van uw operatie oftewel uw primaire (productie)processen. Continu verbeteren is mijn passie en specialiteit. Ik creëer snel waarde door mijn jarenlange ervaring en het eenvoudig en effectief toepassen van bewezen Lean Tools, World Class Manufacturing en Best Practices.

Inkoop

Het realiseren van grote inkoop voordelen en het optimaal inrichten en managen van uw supply chain zodat deze een sterke bijdrage levert aan uw ondernemingsdoelstellingen. Veel bedrijven laten hier onbewust en/of onbekwaam grote kansen liggen. Met mijn integrale visie ontdekken en realiseren we deze duurzame voordelen ook.

Kwaliteit

Het organiseren van de beste kwaliteit voor uw product en uw processen. Het beheersen van alle processen door gebruik te maken van bewezen methodes vanuit diverse kwaliteitsytemen, World Class Excellence, Lean Six Sigma Tools en Best Practices.

Business

Het opzetten en uitwerken van uw Business Plan inclusief een winstgevend Business Model en bedrijfsinrichting. Het opstellen van een heldere missie, visie, strategie en vertaling naar SMART doelen op elk niveau. Borgen van continuïteit van uw onderneming.

Uw behoefte | vraag | probleem | uitdaging | ambitie | Interim

U bent ondernemer, zelfstandig of in functie. U heeft een enorme drive en geniet van de dynamiek en het doen waar u goed in bent. U werkt hard en gepassioneerd, maar wilt ook graag doen waar u goed in bent en wat u leuk vindt. U wilt daarnaast ook genieten van uw spaarzame vrije tijd. Een Interim Manager kan u van dienst zijn.

 

U heeft reeds vele problemen geslecht en vele uitdagingen overwonnen. Met uw team realiseert u vol trots bijzondere zaken, processen, producten, diensten en resultaten. Inmiddels weet u dat u niet alle wijsheid zelf in pacht heeft.

 

Het kan altijd beter. U durft te vragen en u kijkt ook naar buiten om snellere, efficiëntere en effectievere oplossingen te vinden voor de vele uitdagingen die in uw bedrijf en bij uw medewerkers spelen. U weet als geen ander dat samenwerking met de juiste (interim) partners uw concurrentievoordeel versterkt, het realiseren van uw ambitieuze doelen versnelt en het werkplezier vergroot.

 

U zoekt een betrouwbare partner, door dik en dun, met daadkracht en kennis van zaken. Iemand die zorgt voor een hoger en blijvend rendement. Met veel passie en plezier helpt Slimmer Organiseren u met onderstaande interim opdrachten en uitdagingen:

 

 • Veranderingen versnellen

 

 • Orde op zaken stellen

 

 • Capaciteit uitbreiden

 

 • Speciale projecten en programma’s

 

 • Heldere missie, visie, strategie

 

 • Motiveren, inspireren en ontwikkelen van uw belangrijkste kapitaal

 

 • Fresh eyes

Matchen uw behoeftes met mijn specialiteiten?

 

 • Ik help ondernemers om nog succesvoller te worden en te blijven!

 

 • Ik help mensen en bedrijven met het continu verbeteren en het realiseren van World Class Excellence!

 

 • Met passie zorg ik samen met uw team voor meer rendement en meer werkplezier!

 

Niet harder, maar slimmer werken is mijn motto … en Slimmer Organiseren is de bedrijfsnaam.

 

Slimmer Organiseren helpt u met het opstellen én het implementeren van (delen van) uw Business Plan. Dat doen we procesmatig over de hele keten, met of zonder uw klanten en leveranciers.

 

Uw missie, visie en strategie wordt daadwerkelijk vertaald tot op de werkvloer. Complexe problemen maken we inzichtelijk en behapbaar. Wij zorgen voor heldere doelen, de juiste aanpak, draagvlak en de juiste structuur en bouwen met u aan uw gewenste cultuur. We bewegen ons op alle niveaus en staan samen met uw medewerkers “in de modder”. Slimmer Organiseren geeft wél de nodige operationele support. Wij professionaliseren, verankeren en borgen processen zodat uw medewerkers en uw onderneming beheerst kunnen veranderen, groeien én bloeien.

Slimmer Organiseren beschikt over uitgebreide kennis en praktische ervaring. We maken gebruik van bewezen tools, methodieken en Best Practices binnen o.a. de volgende gebieden:

 

 

 • Operations Management & Productie

 

 • Inkoop & Supply Chain

 

 • Kwaliteit incl. Operational Excellence & Lean Six Sigma

 

 • Business Planning en Bedrijfsinrichting

Onze Aanpak

Wij rollen uw missie, visie en strategie daadwerkelijk uit tot en met de werkvloer.

 

Door samen de zaken slimmer te organiseren, helpen wij uw medewerkers en uw onderneming te veranderen, te groeien en te bloeien.

 

Slimmer Organiseren streeft naar een continue verbetercultuur en een gezonde mate van ondernemerschap op alle niveaus.

 

Wij schrijven geen dikke rapporten. Wij stellen u als klant centraal. Samen met u en uw medewerkers brengen we het probleem helder in beeld, ontleden we het en delen we het op in hapklare brokken. Wij staan samen met jullie “in de klei” en helpen jullie met de implementatie en de uitvoering. Na bewezen successen maken wij onszelf misbaar. Als wij vertrekken zijn uw mensen zelfstandig, goed geoutilleerd en zeer gemotiveerd in staat om jaarlijks uw Key Performance Indicatoren met dubbele cijfers te verbeteren.

 

Vaak worden de volgende 5 fasen doorlopen:

 1. Entree: Kennismaking, uw verhaal, luisteren, probleem definiëren, scope, doelen, klik, verbintenis, opdracht
 2. Diagnose: nader onderzoeken, gesprekken, begrijpen, redenen, probleem aanscherping, vaststellen huidige status, gewenste status, gap analyse, ijken verwachtingen
 3. Voorstel: plan van aanpak, tijdsplan, rolverdeling, capaciteiten/uren, kosten, investeringen
 4. Uitvoering: implementatie, aktielijst, KPI’s opstellen, verbeteringen zichtbaar maken, tussentijdse evaluatie(s), vieren eerste successen
 5. Exit: eindevaluatie, check realisatie van doelen, status en trendlijn KPI’s, lessons learned, borgen, vieren succes, overdragen en afsluiten

 

Als opdrachtgever blijft u grip houden. In nauw overleg bepalen we gedurende het hele proces de mate van inzet en het tempo. Het gebruik en inzet van derden gebeurt enkel na afstemming en goedkeuring door u als opdrachtgever.

 

Over Tom Hassing

Tom is een klant- en resultaatgerichte professional met meer dan 20 jaar ervaring in de (high tech) maakindustrie.

 

Tom is een gepassioneerd leider. Hij is een teamplayer die “zijn” mensen de ruimte geeft en helpt te ontwikkelen. Hij is analytisch, houdt overzicht door zijn helikopterview en schakelt gemakkelijk op alle niveaus. Bovenal is hij open, eerlijk en betrokken.

 

Tom heeft een technisch bedrijfskundige academische achtergrond en heeft zijn sporen verdient bij grote innovatieve ondernemingen als Philips en Eaton. Zijn nuchtere en hands-on aanpak staat garant voor succes en is effectief gebleken bij zowel jonge start ups, het MKB en grotere ondernemingen.

Inmiddels heeft hij als verantwoordelijk manager veel bedrijven en onderdelen op de rit gezet en omgeturnd naar winstgevende profit centers en door klanten zeer gewaardeerde partner leveranciers.

 

Met regelmaat heeft hij zeer bewust uitstapjes gemaakt naar staffuncties in ondersteunende afdelingen. Zo was hij o.a. Sales Manager, Logistiek Manager, Kwaliteit manager, OPEX manager en Inkoop manager. Tom gelooft in integrale bedrijfsvoering. Om goed en snel te kunnen afstemmen tussen en over afdelingen is kennis van de diverse functionele vakgebieden een welkome aanvulling. Zijn ervaringen en inzichten maken dat hij snel de vinger op de gevoelige plek legt en eenvoudig draagvlak creëert voor veranderingen en verbeteringen.

 

Als verbindend leider helpt Tom ondernemers bij het efficiënt en effectief deployen van missie, visie en doelen binnen hun onderneming. Met passie en plezier betrekt, traint en coacht Tom uw grootste kapitaal bij het toepassen van bewezen tools en methodieken.

Waar nodig maakt hij, in nauw overleg met u als opdrachtgever, gebruik van andere experts. Met Slimmer Organiseren streeft hij naar een continue verbetercultuur en een gezonde mate van ondernemerschap op alle niveaus.

Als Tom vertrekt zijn uw medewerkers zelfstandig, goed geoutilleerd en zeer gemotiveerd in staat om jaarlijks uw Key Performance Indicatoren met dubbele cijfers te verbeteren.

Referenties

I had the pleasure to work with Tom in 2021, when he joined our company to manage a very complex project that involved changing highly technical raw material vendors, interfacing with multiple Design Engineers and Project Managers, and making connections with several customers in order to validate and approve those changes.

All that against a very tight timeline imposed by governmental regulations. Tom managed all these variables in a way that only a senior, highly trained, experienced professional could manage.

While driving the organization to do and achieve what was supposed to be achieved via well developed project management tools, meetings and frequent communication, he kept calm under enormous pressure, and was able to get all parties (suppliers, internal peers, customers) to work together aiming for the right timely outcome.

I’m sure that any organization that may need support with highly complex projects will benefit from Tom’s abilities, character, and great personality. Tom is a fantastic professional, and I hope to be able to work again with him in the future.

Renato Maschetto de Sa Director Global Procurement Automotive at Sensata Technologies

Tom is a great and experienced professional. He has brought us a lot as Project Manager in Sensata.

He has been effective from Day 1. He has a high level of ownership, is tenacious, organized, clear in his verbal and written communication. He is demanding towards his team but above all a great team player.

He has brought the projects he was leading to a high level, satisfying both internal and external customers.

Definitely a great guy to work with!

Nicolas Sergent Project Management Director, Powertrain Europe at Sensata Technologies

One of the first things that impressed me about Tom was how quickly he learnt and got effective on the job.

On just his second day at work, we had to visit a supplier together to discuss a difficult situation and it was great to see that he had read up a lot on the situation a night before and asked lots of questions on the way as well, which helped him contribute effectively in the meeting.

Tom remains calm in a crisis, tries to think out of the box for solutions and always maintained a friendly, approachable demeanor towards people around him creating a good team environment.

Harsh Kulkarni Engineering Director - Sensata Technologies

Tom is een zeer gedreven hands-on productie manager die geen obstakel uit de weg gaat.

Hij heeft een goed oog voor verbeterprocessen, zowel kwalitatief als kwantitatief en zijn no-nonsense werkwijze maakt dat dit tot praktische resultaten leidt.
Tom creëert daarvoor het team om zich heen om de gestelde doelen effectief te bereiken.

Happy Brens Commissaris RvC - Micronit Microtechnologies B.V.

Tom is a modern highly energetic and ambitious COO and a true leader.

With his persistence and strong business acumen he completed the team of executive directors.

With the transition into a new High Volume Strategy he managed the Operations and Supply Chain to the next level.

High outputs, improved lead times and high profits…Besides that he is a nice guy to work with!

Remy Cuny CFO - Rollepaal Group

Tom is een gedreven en ervaren operations manager.

Hij heeft het doorzettingsvermogen om langdurige veranderprojecten tot een succes te maken waarbij hij de ongoing business niet uit het oog verliest.

Een heldere visie op de inrichting van productie heeft ervoor gezorgd dat we als Operations team veel hebben bereikt.

Als manager heeft Tom een continue drive om als team te verbeteren en altijd het beste resultaat te bereiken. Als collega is hij open en direct, ook in het geven en ontvangen van feedback. Hij staat voor zijn team!

Lennart de Regt Manager Engineering - Micronit Microtechnologies B.V.

In the midst of a reorganisation proces, Tom was appointed factory manager, and didnt have the easiest conditions to work with. He did this with flair and drive.

Tom is a dedicated, straight forward, loyal, hard-working guy, who feels & displays a lot of ownership for his tasks. He is able to move between day-to-day details and strategic helicopterview. His flexibility can be dedicated from the number of roles he has had (Prod, Eng, Qual, Pur)

Roland Sniekers Managing Director - Eurotechniek B.V.

It is my pleasure to recommend Tom. I worked together with Tom both in his function as production manager at Eaton Electrical and in his function as Operational Excellence Manager at Eaton Electrical.

Tom is a fine colleague to work with. He is highly intelligent and has very good analytical skills. Tom always demonstrates a strong eagerness to improve product and process and increase efficiency, effectiveness and decrease costs. Tom is able to come up with new creative ideas and has the ability to create acceptance and commitment for such ideas.

During his period as production manager he structured and reorganized his part of the production organization and improved both performance and quality. Tom demonstrated a strong work ethic and a dedication to success. He did an excellent job in selling and buying machining equipment for our sheetmetal and copper production facility.

In his period of Operational Excellence manager Tom realized coherence within the overall Eaton Business System and within our total organization. And he created awareness of the importance of an integral responsibility for continuous improvement cycles. Tom provides current, direct, complete and actionable positive, corrective and constructive feedback to others. Tom takes ownership of his targets and gets things done and he does make a difference.

Bert Timmer Quality Manager - Eaton Industries

Tom is an experienced Operations Manager, with a deep knowledge of the complete Lean toolbox.

In addition to this, Tom has excellent skills in managing and guiding the process of purchasing the right equipment at the right price.

Marko Blom CTO - Micronit Microtechnologies B.V.

I would decribe Tom as follows:

Huge Drive, Self Starter, Open, Analytical, Result & Customer focused,

A fine colleague to work with. He really brings a difference.

Henk Schreuder Product Line Sales Manager Northern Europe - Eaton Power Management
Link to english LinkedIn profile Tom Hassing with more recommendations

Projecten uitgevoerd bij o.a.

De operator van de toekomst?

Bekijk mijn blog voor meer interessante zaken en video's!