Interim Management | Project Management | Coaching | Advies

Operations

Het effectief en efficiënt inrichten en het beheerst laten verlopen van uw operatie oftewel uw primaire (productie)processen. Continu verbeteren is mijn passie en specialiteit. Ik creëer snel waarde door mijn jarenlange ervaring en het eenvoudig en effectief toepassen van bewezen Lean Tools, World Class Manufacturing en Best Practices.

Inkoop

Het realiseren van grote inkoop voordelen en het optimaal inrichten en managen van uw supply chain zodat deze een sterke bijdrage levert aan uw ondernemingsdoelstellingen. Veel bedrijven laten hier onbewust en/of onbekwaam grote kansen liggen. Met mijn integrale visie ontdekken en realiseren we deze duurzame voordelen ook.

Kwaliteit

Het organiseren van de beste kwaliteit voor uw product en uw processen. Het beheersen van alle processen door gebruik te maken van bewezen methodes vanuit diverse kwaliteitsytemen, World Class Excellence, Lean Six Sigma Tools en Best Practices.

Business

Het opzetten en uitwerken van uw Business Plan inclusief een winstgevend Business Model en bedrijfsinrichting. Het opstellen van een heldere missie, visie, strategie en vertaling naar SMART doelen op elk niveau. Borgen van continuïteit van uw onderneming.